Przelicznik Walut

Walutowe Wędrówki: Twoje Kompendium Przelicznika Walut

Waluty

ile państw ma walutę euro

ile państw ma walutę euro?

Wszystko, czego chciałeś się dowiedzieć o państwach korzystających z euro!

: Euro jako waluta

Waluta euro jest jedną z najważniejszych i najpowszechniej stosowanych walut na świecie. Często spotykana jest w krajach Unii Europejskiej, a także poza granicami tego regionu. Ciekawi cię ile państw aktualnie korzysta z euro? No to niezastąpiony czas na zdobycie wiedzy!

Ilość państw korzystających z euro

Przechodząc do meritum, ile państw ma walutę euro?

Obecnie w unii walutowej euro znajduje się:

 • 19 państw członkowskich Unii Europejskiej
 • 4 mikroterytorium zależne od państw członkowskich UE
 • Monako
 • Czarnogóra

Ile państw członkowskich korzysta z euro?

Tak więc ostatecznie, ile państw członkowskich UE wprowadziło euro jako oficjalną walutę?

Na dzień dzisiejszy, liczba ta wynosi:

19 państw członkowskich UE:

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Cypr
 4. Estonia
 5. Finlandia
 6. Francja
 7. Grecja
 8. Hiszpania
 9. Holandia
 10. Irlanija
 11. Łotwa
 12. Luksemburg
 13. Malta
 14. Niemcy
 15. Portugalia
 16. Słowacja
 17. Słowenia
 18. Włochy
 19. Wybrzeże Kości Słoniowej

Czy na pewno tyle państw ma euro jako walutę?

Jeśli masz wątpliwości co do odpowiedzi, możesz bez trudu sprawdzić te informacje w Internecie, jednakże potwierdzam, że powyższe liczby są aktualne!

Dlaczego niektóre państwa w Unii Europejskiej nie korzystają z euro?

Zastanawiałeś się, dlaczego niektóre państwa członkowskie UE nie przyjęły jeszcze euro jako swoją oficjalną walutę? Oto pewne przyczyny:

 • Niektóre z tych państw nie spełniają jeszcze wszystkich kryteriów stawianych przez UE.
 • Inne, takie jak Szwecja i Dania, mają specjalne porozumienia z Unią Europejską, które umożliwiają im obstawanie przy swoich walutach narodowych.
Inny Artykuł:   ile jest wszystkich walut na świecie

FAQs (Najczęściej zadawane pytania)

Czy Polska korzysta z euro jako oficjalnej waluty?

Nie, na dzień dzisiejszy Polska korzysta z polskiego złotego jako swojej oficjalnej waluty. Nie przyjmuje euro jako waluty narodowej.

Jakie są korzyści z wprowadzenia euro jako waluty narodowej?

Przyniesienie euro jako oficjalnej waluty może poszerzyć integrację z krajami Unii Europejskiej, ułatwiając handel i podróże między państwami członkowskimi. Może również zapewnić stabilność gospodarczą.

Czy euro wiąże się tylko ze wsparciem gospodarki?

Nie tylko. Przyjęcie euro jako waluty narodowej może również oznaczać zmianę w systemie finansowym, prawie oraz kulturze krajowej.

Podsumowanie

W tym artykule dowiedzieliśmy się, ile państw korzysta obecnie z euro jako oficjalnej waluty. Liczba ta wynosi 19 państw członkowskich UE oraz kilka mikroterytoriów i niezależnych państw.

Warto zauważyć, że nie wszystkie kraje członkowskie UE korzystają obecnie z euro, ponieważ nie spełniają określonych kryteriów lub mają specjalne porozumienia z Unią Europejską.

Dlatego, jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się ile państw ma walutę euro, teraz wiesz odpowiedź! Teraz jesteś ekspertem od unii walutowej i możesz podzielić się tą wiedzą z innymi!

Udostępnij

O autorze